top of page

איבחון ובניית תכנית טיפול

בטיפול נכון בכל כאב או פציעה יש לבצע תחילה הערכה ואבחון. אבחון פיזיותרפי כולל בדרך כלל זיהוי שרירים קצרים או חלשים ותבניות תנועה לקויות. האבחון נעשה על ידי תשאול של המטופל לגבי תלונותיו ובדיקה פיסית בה אסתכל על תבנית התנועה של המטופל ואעזר במבדקים גופניים מסויימים שיעזרו לי לאשר או לשלול את הבעיה.

בשלב השני המטופל צריך לקבוע את המטרות שלו לסוף הטיפול, מה הוא רוצה לעשות אך לא יכול או מתקשה. המטרות צריכות להיות ריאליות ומדידות. מטרות אלו יכתיבו את סוג הטיפול והאינטנסיביות שלו.

בשלב השלישי נרצה לבצע "תיקון" של הבעיה. התיקון יעשה ע"י שילוב של טיפול ידני ותרגילים שהמטופל יבצע על מנת לשפר את המבנה או תבנית התנועה הלקויים.

יחד עם המטופל אבנה תכנית טיפול שהוא יוכל ליישם ולהקפיד לבצע בעצמו בין טיפול לטיפול.

bottom of page