top of page

טיפול בדלקות חוזרות

דלקות חוזרות, או "כרוניות" נפוצות בעיקר בגידים כמו גיד אכילס, גיד הפיקה, הגיד המיישר במרפק, גידי הכתף וגידי כף היד. לרוב רופאים ימליצו טיפול בכדורים נוגדי דלקת ובמקרים חוזרים יציעו זריקה סטרואידלית למקום, שבדרך כלל עוזרת למספר חודשים. אך זהו טיפול סימפטומטי בדקלת, ולא בגורם לה. אך כיצד ניתן לפתור בעיה באופן קבוע, מבלי להבין מדוע היא נוצרת? דלקת כרונית נובעת לרוב מליקוי כלשהו במבנה או בתנועה הכוללת של הרגל או היד, תנועות חוזרניות שגורמות לעומס יתר שהגוף לא מצליח להתמודד איתו או טכניקת אימון לא נכונה. יש להבין את מקור הבעיה, לפתור אותה, לספק מנוחה או הורדת עומס מהגיד הפגוע ואז לשקם אותו באופן הדרגתי.

bottom of page