top of page

מתן מידע, הסבר וייעוץ לגבי הבעיה ואפשרויות הטיפול השונות

לעיתים רבות אנו מגיעים אל הרופא עם בעיה או כאב שיש לנו, הרופא מקשיב לתלונות, מקליד במחשב במהרה מבלי להרים ראש ובסוף מוציא לנו דף קטן עם הוראות. "תיקח את הכדורים הללו" "תבצע את הבדיקה הזאת" "לך לפיזיותרפיה". לעיתים רבות המטופל יוצא מחדר הרופא מבלי להבין בכלל מה יש לו ואיך הוא אמור לטפל בבעיה שלו.

לרופא לא תמיד יש את הזמן לשבת ולהסביר מה הליקוי האנטומי שעומד מאחורי הכאב של המטופל, ממה הוא נובע ומה דרכי הטיפול האפשריות. הרופאים בדרך כלל מתייחסים למטופל בגישה הפטרנליסטית. הם מאמינים כי הם יודעים מה הטיפול הטוב ביותר עבור המטופל. למטופל אין מקום בהחלטה זאת ולכן גם אין צורך לפרט בפניו את אפשרויות הטיפול האחרות.

אני מאמינה בגישה אחרת. כל אדם הוא אינדיבידואל, מבוגר ואחראי על גופו.

אני מאמינה כי הדרך הטובה ביותר הוא להפוך את המטופל לחלק פעיל בטיפול ע"י הקניית ידע. להסביר במילים פשוטות או ע"י הצגת איורים אנטומיים, מה קורה בגוף, מה בדרך כלל קורה כאשר בעיה זו מופיעה, איזה אפשרויות טיפוליות קיימות כיום, איזה חסרונות ויתרונות יש לכל טיפול ומה אומרת הספרות המחקרית העדכנית לגבי יעילותו של כל אחד מהטיפולים. ברגע שלמטפל יש את כל המידע, הוא ידע לבחור בעצמו בטיפול שנראה לו הכי מתאים לו ולמעשה ייקח אחריות על גופו ועל תהליך ההחלמה.

bottom of page