top of page

שיקום לאחר החלפת מפרק ירך וברך

התקופה הראשונה של החזרה הביתה לאחר ניתוח החלפת מפרק הינה קריטית מכמה סיבות:

  • בטיחות – יש סכנה גדולה לנפילות או פריקות בעיקר בקרב קשישים. יש להתאים את סביבת המגורים וחדר הרחצה למטופל ולהדריכו לעבור ממקום למקום בצורה בטוחה.

  • חיזוק וטווחי תנועה – יש חשיבות גדולה לחיזוק והנעה מוקדמת ככל הניתן, על מנת למנוע הידבקויות, הגבלה בטווחי תנועה וסיבוכים בהמשך.

  • הליכה – יש ללמד את המטופל תבנית הליכה נכונה לפי יכולתו על מנת למנוע צליעה בהמשך. כמו כן יש חשיבות בהולכה מוקדמת ככל הניתן על מנת לחזק את שאר מערכות הגוף ובעיקר לב ריאה.

bottom of page